Dr. Öğr. Üyesi AYDIN ÖZMUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYDIN ÖZMUTLU

T: (0282) 250 2382

M aozmutlu@nku.edu.tr

W aozmutlu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YAPI MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2002-2010
Tez: Tekli ve ikili delik içeren yarım uzayda titreşim problemi (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YAPI MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Harmonik zorlama etkisindeki boşluklu yarım uzayın titreşimleri (2002)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDISLIK FAKÜLTESI / INŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ / YAPI ANABILIM DALİ
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
2013-2018
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
2010-2013
Araş. Gör. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2006-2010
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAPI ANABİLİM DALI
2000-2006
İdari Görevler
Bölüm Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017-
Bölüm STE Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI
2016-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2016-
Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2016-
Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015-2016
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015-2016
Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015-2015
Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2017
Bölüm Öğrenci İntibak Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2017
Bölüm Öğrenci İntibak Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2013
Bölüm Farabi Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2013
Bölüm Web Sayfası Düzenleme Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2013
Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2010-2011
Bölüm İntibak Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2001-2006
Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2000-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
VISITING SCHOLAR UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 2013-2014
MÜHENDİS ASTEĞMEN H.K.K. 12. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI 2010-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / İnşaat Mühendisliği
Katı Cisimler Mekaniği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMUTLU A., Ebrahimian M., Todorovska M., Wave propagation in buildings as periodic structures: Timoshenko beam with rigid floor slabs model, JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS, vol. 144, 2018.
Özgün Makale SCI
2. COŞKUN İ., HASAN E., ÖZMUTLU A., Dynamic stress and displacement in an elastic half-space with a cylindrical cavity, Shock and Vibration, vol. 185, pp. 827-838, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. COŞKUN İ., ENGİN H., ÖZMUTLU A., Response of a finite beam on a tensionless Pasternak foundation under symmetric and asymmetric loading, Structural Engineering and Mechanics, vol. 30, pp. 21-36, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMUTLU A., ENGİN H., İkiz oyuk içeren yarım uzayın davranışı, İTÜ Dergisi/D Mühendislik, cilt 10, ss. 103-115, 2011.
Özgün Makale Academic Search Complete
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TODOROVSKA M., ÖZMUTLU A., EBRAHIMIAN M., Wave Propagation in Buildings as Periodic Structures: Timoshenko Beam with SlabsModel and its Application to Structural System Identification and Health Monitoring, Sesimological Society of America 2015 Annual Meeting (21.04.2015-23.04.2015).
Özet bildiri
2. ÖZMUTLU A., ENGİN H., Dynamic behaviour of two frictionless contacted half-spaces including cavity, ACE2010 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (27.09.2010-30.09.2010).
Özet bildiri
3. ÖZMUTLU A., ENGİN H., Dynamic response of an infinite medium with two materials including twin cavities, SEMC 2010 The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (06.09.2010-08.09.2010).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZMUTLU A., TODOROVSKA M., Yığılı kütleli Timoshenko kirişinde dispersiyon analizi, XIX Ulusal Mekanik Kongresi (24.08.2015-28.08.2015).
Tam metin bildiri
2. ÖZMUTLU A., KARA H. F., ENGİN H., Düzlem Dışı Harmonik Yük Etkisinde İkili Silindirik Oyuk İçeren Yarım-Uzayın Davranışı, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi (26.09.2013-29.09.2013).
Tam metin bildiri
3. ÖZMUTLU A., ENGİN H., İkili oyuk içeren yarım uzayın düzlem dışı davranışı, İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi (22.11.2012-24.11.2012).
Özet bildiri
4. ÖZMUTLU A., ENGİN H., COŞKUN İ., Harmonik yük etkisindeki ikiz oyuk içeren yarım uzayda zorlanmış titreşimler, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi (22.06.2009-26.06.2009).
Tam metin bildiri
5. ÖZMUTLU A., ENGİN H., Harmonik tekil yük etkisindeki boşluk içeren yarım uzayın titreşimleri, XV. Ulusal Mekanik Kongresi (03.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
6. COŞKUN İ., ENGİN H., ÖZMUTLU A., Çekme almayan pasternak zeminine oturan sonlu bir kirişin simetrik olmayan yükleme altındaki davranışı, XIV. Ulusal Mekanik Kongresi (12.09.2005-16.09.2005).
Tam metin bildiri
7. ENGİN H., ÖZMUTLU A., COŞKUN İ., İkiz boşluk içeren yarım uzayın harmonik titreşimleri, XIV. Ulusal Mekanik Kongresi (12.09.2005-16.09.2005).
Tam metin bildiri
8. COŞKUN İ., ENGİN H., ÖZMUTLU A., Boşluk içeren farklı iki malzemeden yapılmış sonsuz ortamın harmonik titreşimleri, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi (08.09.2003-12.09.2003).
Tam metin bildiri
9. ÖZMUTLU A., COŞKUN İ., HASAN E., Dairesel silindirik kabuk içeren yarım uzayın harmonik zorlama etkisindeki davranışı, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi (08.09.2003-12.09.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Farklı tiplerde toprak içeren alüvyonal vadilerin doğrultu atımlı fay etkisi altındaki dinamik davranışı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Hakemliği, 23.03.2016-Devam Ediyor.
2. Farklı Malzemeli, Tekli ve İkili Delik İçeren Yarım Uzayda Titreşim Problemi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-01.01.2010.
Üyelikler
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Üye, 2000-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
1D PERIODIC STRUCTURES, Yer:UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, 22.10.2013-15.10.2014.